Nader gebruik lichaamsmateriaal

U bezoekt SCAL Medische Diagnostiek voor onderzoek waarbij uw bloed, urine of ander lichaamsmateriaal nodig is. Na afronding van het onderzoek en eventuele vervolgonderzoeken houden wij mogelijk restanten van uw lichaamsmateriaal over. Wij maken van dit materiaal gebruik voor het verbeteren of controleren van de analyses in ons laboratorium. Het gebruik van deze materialen gebeurt altijd anoniem. Dat betekent dat niet meer kan worden nagegaan van wie het materiaal afkomstig is.

 
Bezwaar 
Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw lichaamsmateriaal voor deze doeleinden, dan kunt u dit kenbaar maken bij de medewerker van SCAL Medische Diagnostiek die het materiaal bij u afneemt of bij wie u het materiaal afgeeft. Uw bezwaar wordt geregistreerd op het aanvraagformulier en vastgelegd in ons laboratoriuminformatiesysteem.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze informatie? Neem gerust contact op met onze klinisch chemicus Annette Kooijman, direct telefonisch bereiken via 071-516 00 26.