Aanvraagprocedure

Aanvraagprocedure laboratoriumonderzoek

U kunt laboratoriumonderzoek aanvragen bij SCAL door gebruik te maken van het laboratoriumaanvraagformulier. Alle soorten bepalingen kunnen worden aangevraagd. Indien de bepaling van keuze niet voorgedrukt op het formulier staat, kunt u deze toevoegen onder het kopje 'overige onderzoeken'. 
 
SCAL maakt gebruik van scanapparatuur bij het inlezen van de gegevens. Om die reden is het van belang om het formulier duidelijk in te vullen. Ook het BSN-nummer dient vermeld te zijn, de gegevens worden onder dit nummer gearchiveerd. Eventueel kunnen patiënten zelf hun gegevens aanvullen voordat zij naar SCAL komen.

Aanvraagprocedure biometrie /diagnostisch onderzoek

Wilt u een functie- of een beeldvormend onderzoek aanvragen, dan maakt u gebruik van het formulier chronische ziekten. Hierop kunt u ECG's, inspannings-ECG's, fundusfotografie, hartecho, 24-uurs bloeddrukmeting (ABPM), 24 uurs ECG's (Holters) en longfunctieonderzoek aanvragen. Voor het aanvragen van zwangerschapsecho's hebben wij een apart formulier. Alle formulieren zijn te bestellen via deze website bij kopje "formulieren bestellen".

Bestellen van formulieren en afnamemateriaal

U kunt formulieren en benodigdheden voor het inzenden van materiaal bestellen bij SCAL, via het bestelformulier op deze website, onder vermelding van uw SCAL aanvragerscode. U kunt tevens formulieren bestellen door een e-mail te sturen aan: bestellingen@scal.nl. Indien u nog geen eigen aanvragerscode heeft, meldt u zich dan aan bij SCAL via het aanmeldingsformulier . U ontvangt vervolgens een aanvragercode en een basispakket van ons.