Diagnostisch Toets Overleg

Effectieve diagnostiek vormt de basis van de behandeling en begeleiding van patiënten.
Het is gebleken dat het Diagnostisch Toets Overleg (DTO)  een effectieve manier is om het aanvraaggedrag van huisartsen en daarmee de doelmatigheid van de diagnostiek te verbeteren (Huisarts & Wetenschap, april 2009).

Wat levert het DTO u op?

Het DTO gaat uit van de dagelijkse praktijk en is daar dan ook goed in te passen. Het overleg biedt u als huisarts de mogelijkheid om het aanvraaggedrag van uzelf en uw collega’s in alle openheid te bediscussiëren en ervan te leren. 
Het positieve effect hiervan is dat; 
  • discussies en afspraken omtrent diagnostiek minder vrijblijvend worden als u kunt beschikken over transparante gegevens met betrekking tot uw aanvraaggedrag;
  • u op basis daarvan consensus over de richtlijnen kunt bereiken en; 
  • u vervolgens problemen kunt bespreken die bij een eventuele implementatie van ander aanvraaggedrag kunnen ontstaan. 

Invulling van het DTO

Tijdens een DTO wordt in een huisartsengroep inzicht gegeven in uw aanvraaggedrag. Bovendien wordt uw aanvraaggedrag gespiegeld aan dat van uw collega’s. Aldus wordt persoonlijke feedback gegeven op het aanvragen van aanvullende diagnostiek bij een klinische vraag. De geldende landelijke richtlijnen worden daarin meegenomen. 

Het DTO met SCAL Medische Diagnostiek

De organisatie van een DTO vindt plaats op verzoek van huisartsen. SCAL Medische Diagnostiek ondersteunt u graag bij de organisatie van deze overleggen. 
U bepaalt het thema, onze klinisch chemicus, arts microbioloog of medisch specialist bereidt de presentatie voor en zorgt voor uw aanvraagcijfers. De casuïstiek wordt samen met een deelnemer bepaald en voorbereid. 
Een DTO duurt ongeveer 1,5 uur en vindt in totaal vier keer plaats op een voor u gewenste locatie. 
 
U kunt momenteel uit de volgende onderwerpen kiezen:
  • Allergieën
  • Anemie
  • Cardiologie
  • Ziekte van Pfeiffer / Epstein Barr Virus 
  • Urineweginfecties
Heeft u een suggestie voor een ander thema, dan bespreken wij de mogelijkheid voor het uitwerken daarvan graag met u. 

Informeer naar de mogelijkheden

Wilt u samen met SCAL Medische Diagnostiek invulling geven aan het DTO in uw huisartsengroep? Of heeft u vragen over de richtlijnen en de mogelijkheden? Neemt u dan contact op met Jakko Cats (afdeling Relatiebeheer), per e-mail of via telefoonnummer 071 – 516 16 80.